Welcome to my Blog – I'm Mr. P

Work hard – Play hard

Tiêu chuẩn thiết kế


tctk đường giao thông đô thị mới TCXD 104-2007

tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị mới TCXD 104-2007, có hiệu lực từ 06/2007, thay thế cho tiêu chuẩn cũ TCXD 104-83

Qui trình 22TCN262-2000

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu do bộ Giao Thông ban hành

Sổ tay chất lượng công trình xây lắp

Sổ tay chất lượng công trình xây lắp

Áp dụng ISO209000 trong công trình xây lắp

Áp dụng ISO209000 trong công trình xây lắp

Đào tạo các kỹ sư tư vấn

Bài giảng cho chương trình đào tạo các kỹ sư tư vấn giám sát do bộ xây dựng ban hành

Thông tư 02/2005

hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Luật xây dựng 2003

luật của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Xây dựng

TCXDVN 353-2005

tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế

Nghị định 112/2006/NĐ-CP

ngày 29 tháng 9 năm 2006. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

TCVN 5760 : 1993

Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng

TCVN 3988:1985

Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế bao gồm những thiết kế điển hình , thiết kế sử dụng lại do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân

TCVN 3990:1985

Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

TCVN 5422:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kí hiệu đường ống

TCVN 4057:1985

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản của hệ thống chỉ tiêu chất lượng vật liệu xây dựng, nhà và công trình, các kết cấu, cấu kiện nhà và công trình, trang bị kỹ thuật và công cụ xây dựng

TCVN 6082:1995

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này

TCVN 4607:1988

Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng thi công công trình

TCVN 6080:1995

Tiêu chuẩn này định nghĩa hai phương pháp chiếu áp dụng cho bản vẽ xây dựng được gọi là : Phương pháp chiếu trực giao trực tiếp; Phương pháp chiếu trực giao qua gương và đưa kí hiệu liên quan đến từng phương pháp

TCVN 4614:1988

Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu quy ước để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế

TCVN 5571:1991

Khung tên Tiêu chuẩn này quy định nội dung, cách trình bày khung tên của hồ sơ thiết kế và áp dụng cho mọi loại bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế

TCVN 6078:1995

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để lập các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng và xây dựng nhà ở

TCVN 5896:1995

Các phần bố trí hình vẽ,chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu liên quan tới việc sắp xếp, bố trí và nội dung của các phần dành để vẽ hình, để chú thích bằng chữ và để kẻ khung tên trên các bản vẽ xây dựng

Công văn 2508 /BXD-VP

Về mẫu hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.

Công văn 2507 /BXD-VP

Về mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.

Quyết định 21/2005/QĐ-BXD

ngày 22 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

Tài liệu hướng dẫn thiết kế nhà khung thép

của thép Zamil. Định dạng pdf. 38.48mb.

Phong thủy trong xây dựng

Tập hợp các bài viết về xem giờ hoàng đạo, thước lỗ ban, hướng xây nhà,…

Tra thép hình

Tài liệu tra kích cỡ các loại thép hình định dạng pdf.

quy chuẩn ống thép

của thép Hoà Phát

Tiêu chuẩn 22TCN223-95

Tiêu chuẩn 22TCN223-95 và bảng tính toán áo đường BTXM

TCVN 2737 – 2006

Tải trọng và tác động
QCXDVN 05 : 2008/BXD

quy chuẩn xây dựng việt nam. nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khoẻ
Thông tư 04/2005/TT-BXD

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thoong03/2008/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát

Tác giả: Giáo sư Nguyễn Viết trung, dày 54 trang. Định dạng pdf.
Tiêu chuẩn 22TCN 249-98

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường BT nhựa
Dữ liệu kiến trúc sư

File Định dạng pdf
TCXDVN 375:2006

Thiết kế công trình chịu động đất
Thông tư 16/2008/TT-BXD

ngày 11 tháng 9 năm 2008. Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

công văn 2507/BXD-VP. Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.
TCXDVN 13:1991

Phân cấp nhà và công trình dân dụng.Nguyên tắc chung
TCVN 16:1996

Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
TCXDVN 60:2004

Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 194:2006

Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật
TCXDVN 195:1997

Nhà cao tầng.Thiết kế cọc khoan nhồi
TCXDVN 276:2003

Công trình công cộng.Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCXDVN 281:2004

Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCXDVN 287:2004

Kiểu mặt sân thể thao nhân tạo và thông số về tính năng sử dụng
TCXDVN 306:2004

Nhà ở và các công trình công cộng.Các thông số vi khí hậu trong phòng
TCXDVN 323:2004

Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 353:2004

Nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 357:2006

Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCXDVN 361:2006

Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 373:2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
TCVN 2748:1991

Phân cấp công trình xây dựng.Nguyên tắc chung.
TCVN 3905:1984

Nhà ở và nhà công cộng.Thông số hình học
TCVN 3907:1994

Nhà trẻ,trường mẫu giáo.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 3978:1984

Trường học phổ thông.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 3981:1985

Trường Đại học.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4205:1986

Công trình thể dục thể thao – Các sân thể thao. Các tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4260:1986

Công trình thể thao – bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế
// <![CDATA[//
TCVN 4319:1986

Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
TCVN 4391:1986

Khách sạn du lịch. Xếp hạng.
TCVN 4450:1987

Căn hộ ở.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4451:1987

Nhà ở.Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 4529:1988

Công trình thể thao – nhà thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4601:1988

Trụ sở cơ quan.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4602:1988

Trường trung học chuyên nghiệp.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4470:1995

Bệnh viện đa khoa.Yêu cầu thiết kế
TCVN 5577:1991

Rạp chiếu bóng.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5065:1990

Khách sạn.Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5713:1993

Phòng học trường phổ thông cơ sở.Yêu cầu vệ sinh học đường
TCXDVN 288:2004

Các công trình thể thao
TCXDVN 362:2005

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 377:2006

Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 375:2006

Thiết kế công trình chịu động đất
TCVN 3993:1985

Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
TCVN 3987:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
TCVN 3988:1985

Hệ thống thiết kế tài liệu xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế
TCVN 3990:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN 4455:1987

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc ghi kích thước,chữ tiêu đề,các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ
TCVN 4607:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình.
TCVN 4608:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
TCVN 4609:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
TCVN 4614:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Các bộ phận cấu tạo của ngôi nhà.Kí hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng
TCVN 5422:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kí hiệu đường ống.
TCVN 5570:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Kí hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ
TCVN 5571:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Khung tên
TCVN 5671:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
TCVN 5686:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng .Các kết cấu công trình xây dựng.Kí hiệu quy ước chung
TCVN 5896:1995

Bản vẽ xây dựng.Các phần bố trí hình vẽ,chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ
TCVN 5897:1995

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Cách ký hiệu công trình và bộ phận các công trình.Kí hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN 6003:1995

Bản vẽ xây dựng. Cách kí hiệu công trình và các bộ phận công trình.
TCVN 6078:1995

Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
TCVN 6079:1995

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc.Cách trình bày bản vẽ.Tỉ lệ.
TCVN 6080:1995

Bản vẽ xây dựng.Phương pháp chiếu.
TCVN 6081:1995

Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Thể hiện trên tiết diện các mặt cắt và mặt nhìn – Nguyên tắc chung.
TCVN 6082:1995

Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc – Từ vựng
TCVN 6083:1995

Bản vẽ kĩ thuật – Bản vẽ xây dựng.Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
QCXDVN 01:2008

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng
TCVN 4088 : 1985

Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. Định dạng pdf
TCVN 2622:1995

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thủ tục xác định chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu KTHT

Xác định chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thuyết minh tính toán kết cấu

File tham khảo định dạng DOC
Phần mềm tra thép hình

dùng để tra các định dạng thép hình
tiêu chuẩn tcxdvn 271 2002

đo lún công trình
phương pháp thiết kế nước nhà cao tầng

file tham khảo định dạng doc cho chuyên ngành cấp thoát nước
tiêu chuẩn thiết kế kho xăng

tcvn 4513 1998 và tcvn 5307 1991
các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định về Môi trường

Liệt kê và cập nhật bởi thanhlamct.
Catalog Kính chân nhện

File tham khảo định dạng pdf kính chân nhện lắp đặt cho mặt đứng, lan can

Nguồn:Bấm vào link

Filed under: Tiêu chuẩn thiết kế,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

Blog Sửa chữa cơ khí

Kỹ thuật bảo dưỡng

Top visits

free counters
%d bloggers like this: