Welcome to my Blog – I'm Mr. P

Work hard – Play hard

Từ điển kỹ thuật, từ điển chuyên ngành, từ điển thông thường


Từ điển Việt Nhật

Bản PDF của Từ điển Nhật Việt, Nhà xuất bản Cà Mau. 1690 trang. Chú ý từ điển này ở dạng ảnh nên không thể search từ.
Bảng 1000 chữ Hán

Bảng 1000 chữ Hán quan trọng nhất.
Từ điển E-LEXICON

Có thể sử dụng trên máy tính cá nhân, mạng LAN (dữ liệu được lưu trữ trên Server của mạng LAN). Là công cụ tra cứu từ điển theo nguyên tắc Click&See.
Từ điển Anh Việt Stardict

Phần mềm từ điển Anh Việt
Từ điển cầu đường

Từ điển Việt-Pháp-Anh, định dạng pdf.
Viet Dictionary

Do tác giả Vũ Hoàng Phúc biên soạn. Chương trình cho phép bạn tra cứu từ vựng trên các bộ từ điển Anh-Việt, Việt–Anh và từ điển Tin Học. Viet Dictionary chỉ có 833KB.

Filed under: Tài liệu khác, , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

Blog Sửa chữa cơ khí

Kỹ thuật bảo dưỡng

Top visits

free counters
%d bloggers like this: