Welcome to my Blog – I'm Mr. P

Work hard – Play hard


Dùng photoshop tạo trang web theo mẫu:

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo một tập tin mới (File> New), có kích thước 770×750 px 72 dpi. Chúng ta sẽ sử dụng file nàyđể tạo mới để tạo trang web cá nhân như mẫu.
Đầu tiên, dùng công cụ Rectangle Tool (U) tạo nền trang web như mẫu:

Đặt các tham số tiếp theo cho layer này bằng cách click mouse bấm vào layer chúng ta đang làm việc layers’ panel: Blending Options>Gradient Overlay

Tham số Gradient:


Chọn lại Rectangle Tool (U) và sau đó nhấn Alt nút để phân chia các khu vực giống mẫu

Tham số Layer: Blending Options>Inner Glow

Copy hình và đặt giốn gnhư mẫu bên dưới. Có thể dùng công cụ Free Transform để đặt hình chính xác ngay vị trí mong muốn

Tiếp theo nhấp chuột lên phía dưới layers’ pane, chọn Create new fill or adjustment layer> Photo Filter


Download mẫu brushes có sẵn Bush Pack v1.

Sau đó tạo ra một lớp mới (Create new layer) và sử dụng các brushes trong file vừa download. Đặt lớp brushes bên dưới lớp chứa hình cô gái.Layer chứa các brushes có màu trắng và Opacity là 10%.

Tạo lớp mới, cũng sử dụng các mẫu brushes có sẵn. Layer chứa các brushes có màu trắng (Opacity là 20%). Lớp này cũng nên di chuyển nằm dưới những lớp có chứa các hình cô gái cầm máy chụp hình.

Tải một tập brushes mới, tên là Vector_brushes tại đây.

Tạo một layer mới, chúng ta sử dụng brushes đã download, Vector_brushes.
Chọn màu trắng cho các brushes này. Các brushes có thể được di chuyển qua các vị trí thích hợp.
Layer này cũng nên được đặt bên dưới những layer có chứa bức ảnh cô gái

Trên layer kế tiếp, chúng ta áp dụng chuẩn của brush màu trắng.


Tạo một layer mới (Create new layer), cũng sử dụng Vector_brushes. Các brushes sử dụng cho tô màu trắng (Fill 20%) và cũng đặt layer này bên dưới.

Bước kế tiết, nhật text theo yêu cầu;:

Tham số của layer chứa text: Blending Options>Outer Glow

Blending Options>Gradient Overlay

Gradient’s parameters:

Tham số cho layer: Blending Options>Outer Glow

Kế đến chọn Rectangle Tool (U) vẽ nút bên dưới:

Tham số của layer: Blending Options>Gradient Overlay

Gradient’s parameters:

Blending Options>Stroke

Tạo layer copy.

Tham số cho nút: Blending Options>Inner Glow

Blending Options>Gradient Overlay

Gradient’s parameters:

Blending Options>Stroke

Gradient’s parameters:

Copy thêm 3 button như hình bên dưới.

Sử dụng công Rectangle Tool (U), có thể kẻ thêm phía trên nút một đường kẻ màu trắng như hình bên dưới:

Nhập text cho button:

home page

Tham số cho layer tên home page: Blending Options>Stroke

Tham số cho các nút màu xám: Blending Options>Stroke

Tạo layer mới , sử gụng công cụ brush 1 px, màu trắng để tạo các ký hiệu bên trái, phía trên các nút.

Chúng ta sử dụng tham số giống cho tham số text trên button:

Bước kế tiếp chọn Rectangle Tool (U) và tô màu cho vùng vừa chọn màu #36322D

Tạo layer mới, sử dụng Pencil Tool (B) (brush 1 px) để tạo các icons cùng hàng với các button. Màu của các icons #998D7B

Copy layer có hình cô gái cầm mày ảnh và tô màu #2A251F, di chuyển giống hình bên dưới

Tham số của layer: Blending Options>Inner Glow


Chọn công cụ Rectangle Tool (U), tô màu giống hình bên dưới:

Nhập text vào các vùng vừa tạo:

Tham số của các text cho từ đầu: Blending Options>Gradient Overlay

Gradient’s parameters:

Gán tham số: Blending Options>Stroke

Chèn hình vào các vùng vừa tạo xong.

Tạo new layer và sử dụng Pencil Tool (B) (brush 1 px) để tạo và định nghĩa pattern giống hình bên dưới màu #363331

Edit>Define Pattern
Kế đến chọn Line Tool (U) để vẽ đường thẳng, màu #38322C

Tham số của layer: Blending Options>Stroke

Bây giờ chọn Rectangle Tool (U) chọn hình chữ nhật, tô màu #67584A

Tạo màu cho hyperlink

linhk

text màu trắng

Tham số: Blending Options>Stroke

Tạo layer mới và chèn thêm icon cạnh hyperlink. Màu cho icon là trắng.

Thêm text bên dưới vd:Copyright 2007, Company Name, All rights recerved:

Hoàn thành xong một trang web cá nhân. Chúc các bạn có một trang web như ý.

Nguồn : donguyen

Filed under: Graphic & Design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

Blog Sửa chữa cơ khí

Kỹ thuật bảo dưỡng

Top visits

free counters
%d bloggers like this: