Welcome to my Blog – I'm Mr. P

Work hard – Play hard

Spy Emergency 7.0.195.0 full + Keygen – Ngăn chặn phần mềm độc hại


Highslide JS

Spy Emergency là phần mềm anti-spyware giúp gỡ bỏ nhanh chóng và an toàn spyware và những hiểm họa internet khác khỏi máy tính của bạn. Spy Emergency bảo vệ bạn chống lại hàng ngàn sự lây nhiễm và các phần mềm hiểm độc tiềm tàng.

Highslide JS

Chức năng:

* Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox và Opera
* Quét bộ nhớ hệ thống
* Quét registry
* Quét các ổ đĩa của bạn
* Quét thư mục hệ thống
* Quét cookies
* Quét host file
* Quét VX2 complaint hijackers
* Tự động sửa chữa LSP stack
* Hệ thống phòng thủ theo thời gian thực chặn đứng spyware trước khi nó thực thi
* Bảo vệ trình duyệt, bao gồm bảo vệ trang chủ
* Bảo vệ cookies
* Cập nhật cơ sở dữ liệu tự động suốt đời
* Cập nhật tin tức
* Chức năng spy restore
* Keeplist
* Hỗ trợ lập lịch
* Tinh chỉnh đơn giản
* Giao diện người dùng trực quan và rõ ràng để gỡ bỏ spyware
* Quét Shell Extension
* Hỗ trợ giao diện
* Hỗ trợ ngôn ngữ
* Hỗ trợ kỹ thuật suốt đời
* và nhiều hơn thế…

Spy Emergency là phần mềm anti-spyware giúp gỡ bỏ nhanh chóng và an toàn spyware và những hiểm họa internet khác khỏi máy tính của bạn. Spy Emergency bảo vệ bạn chống lại hàng ngàn sự lây nhiễm và các phần mềm hiểm độc tiềm tàng; bao gồm:

Tệp tin tải về

Keygen:

Name: www.serials.ws
E-mail: www@serials.ws
Serial: 7222ED1-4B67AD3-94D5AEB-8CADBCAE

Filed under: Security Software

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Flickr Photos

Blog Sửa chữa cơ khí

Kỹ thuật bảo dưỡng

Top visits

free counters
%d bloggers like this: